Rumbakara

Products

Rhum Bakara Grenadya

Rhum Bakara Kanel

Rhum Bakara White

Rhum Bakara Lanni

Rhum Bakara 5 Stars Grand Reserve 12 years

Rhum Bakara 3 Stars Reserve Special 8 Years

Rhum Bakara Reserve Speciale Flat

Rhum Bakara Reserve Speciale Round

Rhum Bakara Reserve Speciale

Rhum Bakara Kanel

Rhum Bakara Grenadya

Rhum Bakara Lanni